This page in English

Frankrijk Blog Archief

" . $pagtitel . "

"; echo " Berichten over:

" . $pagtitel . ""; $paginaselectie="AND (Pagina1='$paginazoek' OR Pagina2='$paginazoek' OR Pagina3='$paginazoek')"; } $resultmin = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%Y') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-30000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $paginaselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' $paginaselectie ORDER by Toegevoegd Asc, Id Desc LIMIT 0,1"); $numrowsmin = mysql_num_rows($resultmin); //echo $numrowsmin; while($row = mysql_fetch_array($resultmin)) { $jaarmin=$row["Datt"]; } //echo $jaarmin; $resultmax = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%Y') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-30000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $paginaselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' $paginaselectie ORDER by Toegevoegd Desc, Id Desc LIMIT 0,1"); $numrowsmax = mysql_num_rows($resultmax); //echo $numrowsmax; while($row = mysql_fetch_array($resultmax)) { $jaarmax=$row["Datt"]; } //echo $jaarmax; $maand=1; echo "\n\n"; //$jaarmin=2007; //$jaarmax=2007; $jaar=$jaarmin; while ($jaar<=$jaarmax) { echo "\n"; while ($maand<=12) { echo ""; $maand=$maand+1; } echo "\n"; $jaar=$jaar+1; $maand=1; } echo "
$jaar"; if ($maand<10) { $maandwoord="0" . $maand; } else { $maandwoord=$maand; } $result12 = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%d-%m-%Y') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-30000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $paginaselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' AND Toegevoegd Like '$jaar-$maandwoord%' ORDER by Toegevoegd Desc, Id Desc"); $numrows12 = mysql_num_rows($result12); // $aantalnieuw=variabele("AantalNieuw"); if ($numrows12 > 0) { if ($categorie<>'') { // echo tekstover($numrows12 . " artikel(en)", "parchives.php?categorie=" . $categorie . "&jaarsel=" . $jaar . "&maandsel=" . $maand,$maand ) ; echo "" . $maand . ""; } else { echo "" . $maand . ""; // echo tekstover($numrows12 . " artikel(en)", "parchives.php?jaarsel=" . $jaar . "&maandsel=" . $maand,$maand ) ; } } else { echo $maand; } echo "
\n"; if ($maandsel<10) { $maandwoord="0" . $maandsel; } else { $maandwoord=$maandsel; } if ($jaarsel>0) { $jaarselectie="AND Toegevoegd Like '$jaarsel-$maandwoord%' "; } else { $jaarselectie=""; } //echo "Jaar " . $jaarselectie; $result1 = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%d-%m-%Y') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-30000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $paginaselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' $jaarselectie ORDER by Toegevoegd Desc, Id Desc"); $numrows = mysql_num_rows($result1); // $aantalnieuw=variabele("AantalNieuw"); if ($numrows > 0) { $jaarmaand=""; //echo ""; // $result = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%d-%m-%Y') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-3000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $categorieselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' ORDER by Toegevoegd Desc, Id Desc"); $result = mysql_query("SELECT *, DATE_FORMAT(Toegevoegd, '%d') as Datt FROM Inhoud WHERE to_days(Toegevoegd)-to_days(now())>=-3000 AND to_days(Toegevoegd)-to_days(now())<=0 AND to_days(Verlopen)-to_days(now())>=0 AND Categorie=\"HurktoiletWeblog\" $paginaselectie AND UNIX_TIMESTAMP(Toegevoegd)'' $jaarselectie ORDER by Toegevoegd Desc, Id Desc"); while($row = mysql_fetch_array($result)) { if ($jaarmaand<>substr($row["Toegevoegd"],0,4) . substr($row["Toegevoegd"],5,2)) { echo "
\n"; echo "" . maand(substr($row["Toegevoegd"],5,2)) . " " . substr($row["Toegevoegd"],0,4) . ""; echo "
\n"; } $jaarmaand=substr($row["Toegevoegd"],0,4) . substr($row["Toegevoegd"],5,2); $inhoud= str_replace(array('\'','"', '[',']','
'), array('','','<','>',''), substr($row["Inhoud"],0,strpos($row["Inhoud"], "\n")-1)) . "..."; // echo "" . $row["Datt"] . ": " . $row["Onderwerp"] . ""; // $inhoud= zoek($row["Inhoud"]); echo tekstover($inhoud, "wreageer.php?id=". strval($row["Id"]) . $categorie,$row["Datt"] . " " . $row["Onderwerp"]) ; $level=pagina1(); paginaedithu($level, $row["Id"]); echo "
"; } } else { echo "
Tijdelijk zijn er geen logs beschikbaar."; } ?>